Grundlæggende Musikteori  

Forord  (ikke færdigskrevet!)

Jeg har i mange år syntes, at det var interessant at høre og læse om musik, og efterhånden fik jeg så megen information, at jeg tilsidst havde svært ved at huske, hvor jeg kunne genfinde bestemte dele af denne information. Da jeg så for godt 5 år siden gik på efterløn, fik jeg derfor den idé at bruge min nu relativt megen fritid til bl.a. at få samlet de informationer, som jeg selv anser for de vigtigste indenfor musikteori - ved at skrive dem ind på en web-side. Fordelen ved at skrive dem på en web-side i stedet for i en bog var jo, at jeg så let kunne supplere disse informationer med links til relevante lydfiler, videoer og andres web-sider.
 
Der var dog også en ulempe ved at skrive de mange informationer på en web-side. Hvis jeg havde skrevet dem i en bog, kunne jeg have forhindret andre i at se den og derved opdage, at jeg bryder en masse ophavsrettigheder(!) ved blot at kopiere de mange informationer uden tilladelser og kildeangivelser! Jeg har forsøgt at begrænse adgangen til web-siden via et password, som kun mine venner vil få oplyst, men idet siden ligger på http i stedet for https, er den stadig ikke helt sikret, så derfor håber jeg, at web-siden kun vil blive læst af dem, der kan acceptere mine mange brud af ophavsrettigheder!
 
Idet meningen med web-siden var at få samlet alle de informationer, som jeg selv anser for de vigtigste indenfor musikteori, er web-siden endt med at blive ret omfattende! Hvis man f.eks. vil printe den ud, vil man opdage, at den fylder ca. 100 A4-ark, og hvis man også vil se eller høre de mange lydfiler, videoer og andres web-sider, som siden indeholder links til, kan det tage mange dage for en læser at komme igennem det hele. Derfor vil jeg nu her i forordet give en beskrivelse af lidt af indholdet af de 8 kapitler og Appendikset, som der er på web-siden, så læseren selv kan vurdere, om der er nogle af disse kapitler/Appendikset, der synes at være interessante og dermed umagen værd at læse (i små bidder, da teori jo ellers nemt kan blive for tørt/kedeligt!).
 
Web-siden starter med Kapitel 1 ("Hvad er musik?"), for man kan vel ikke beskrive musikteori uden at gøre sig klart, hvad man egentlig mener, at musik er? Man hører ofte nogle sige, at musik er noget, som de godt kan lide at lytte til, fordi det f.eks. gør dem glade, får dem til at slappe af eller få lyst til at danse. Men det viser sig som regel, at der faktisk også er noget musik, som de (i modsætning til visse andre) ikke kan lide at lytte til! Derfor er musik snarere noget, som nogle mennesker lytter til. I Kapitel 8 ("Lidt om musikkens historie") viser jeg bl.a. billedet af en fløjte (Hohle Fels Fløjten), som er mindst 42.000 år gammel. Hvordan musikken har lydt dengang, ved vi ikke, for vi skal ifølge Kapitel 8 frem til år ca. 0, før vi ser et fuldstændigt beskrevet musikstykke (en sang på en søjle, der findes i Nationalmuseets Antiksamling), men nogle mennesker har sandsynligvis lyttet til det, der blev spillet på Hohle Fels Fløjten! Derfor er musik (efter min mening) noget, som nogle mennesker har lyttet til, pga..... Ja, hvad får egentlig nogle mennesker til at lytte til musik? Dansere lytter sandsynligvis til den akkompagnerende musik for bedre at kunne lave passende bevægelser til musikken, mens andre lytter til musik pga. dens rytmer, melodier, harmonier, klange osv. Efterhånden fandt jeg frem til 8 sådanne "musikalske parametre", som jeg mener kan få folk til at lytte til musik, og jeg kunne så Kapitel 1 give mit svar på, hvad musik er:
 
 Musik er alt det, som nogle mennesker har lyttet til pga. nogle af dets musikalske parametre, dvs. 
          dets melodier, rytmer, harmonier, klange, tempi, dynamik, form eller frasering,
eller pga. de ikke-musikalske parametre, som lydene og og de mellemliggende pauser evt. akkompagnerer, dvs.
          de tekster, der fremføres, de danse, der danses, eller det, der vises under lytningen.

Efter jeg var kommet frem til dette svar, begyndte web-siden at tage form.
 
Klik her for at se "Grundlæggende Musikteori"!